Vad mäktar vi? Vad vill vi?

2010-11-17 i Relativitet

Visst är en persons mentala inställning viktig och självklart kan en positiv attityd vara väldigt bra i många lägen.

Frågan är ändå: vad mäktar vi med, dvs vad kan vi verkligen förändra? I verkligheten alltså…

Använd gärna någon minut till att reflektera över detta. Ta gärna hjälp av följande lilla fina filmföreläsning:

Tänkbara slutsatser:

Hitta den bästa tillgängliga informationen och agera på den. Var realistisk och lev inte i en bubbla. Livet är kul även utan clowner.

Kaosfestival Enköping Lördag 30 oktober!

2010-10-29 i Party!

Kaosfestival Enköping Lördag 30 oktober på Ungdomens hus i Enköping!

Kaosfestival 2010

Kaosfestival 2010

LÖRDAG 30 OKTOBER
FÖR ENKÖPINGS ALLA UNGDOMAR!

UNGDOMENS HUS = CHANS ATT VINNA MINI-DATOR!
LAMBERT HALL = CHANS ATT VINNA EN MOBIL (Samsung Galaxy 5)

Ungt Driv

Ungt Driv

Kolla in programmet!

Omstrukturera utbildningen

2010-10-20 i Skola

Sir Ken Robinson föreläser om utbildning och här ser du en fantastiskt illustrativ animering.

ENWIS utser augusti månads entreprenörer Mumsa UF

2010-10-04 i Entreprenörskap, Skola

Den ideella föreningen ENWIS utser varje månad ”Månadens entreprenör”.

För augusti månad 2010 har utsetts Petra Brundin, Kellie Edland och Mikaela Lundquist som på Westerlundska gymnasiet har drivit ett skolföretag, Mumsa UF, och designat, tillverkat, marknadsfört och salufört en kakbok.

ENWIS’ motivering lyder:
”För att framgångsrikt ha drivit ett UF-företag präglat av entreprenörskap och nätverkande, hela vägen från design till försäljning och med stor omsorg om varje liten detalj.”

Vid en informell högtidlighet på Westerlundska gymnasiet fick Petra Brundin, Mikaela Lundquist och Kellie Edland motta diplom av Carina Berntsson som representerade ENWIS:

– Er initiativkraft, ert goda humör och era starka viljor har väckt beundran och inspiration bland de många som haft glädjen att smittas av er entusiasm.

Rektor för Teknikprogrammet, Dag Ingvar Nilsson, framhöll i sitt tal flera positiva erfarenheter av att arbeta med entreprenörskap i skolan:

– När eleverna får driva företag redan i årskurs 2 så får det ofta positiv inverkan även på deras sista läsår, för att de då har både driv och entreprenörskap med sig i bagaget.

De unga företagarna har uppmärksammats även utanför Enköping med priser i regionala företagartävlingar och nu under hösten ska Mikaela till ett evenemang i Bryssels och där företräda ungt entreprenörskap i Sverige. Då passar hon självklart på att ta med sig kakböcker att sälja till svenska EU-parlamentariker.

– Entreprenörskap i gymnasiet handlar till stor del om att lära sig förverkliga sina idéer, menar ungdomarnas fd lärare Henrik Sundström.

Mumsa UF mottar ENWIS' diplom som "Månadens entreprenörer".

Mumsa UF mottar ENWIS' diplom som "Månadens entreprenörer".

Från vänster till höger : Henrik Sundström, rektor Dag Ingvar Nilsson, eleverna Petra Brundin, Mikaela Lundquist, Kellie Edland och från ENWIS Carina Berntsson, Företagskontakten AB.
Foto: Edyta Sunrell.

ENWIS arbetar med att stötta fruktbart utbyte mellan Enköpings skolor och dess näringsliv eftersom man tror att, Framtidens tillväxt kommer att skapas av människor som har mod, lust och vilja att förverkliga sina idéer.

YH-projekt LIA 3

2010-09-28 i Arbete, Skola

I mitt arbete som projektsamordnare handleder jag nu två deltagare på YH-utbildningen IP-telefoni och trådlösa nätverk i Enköping.

Den ena deltagaren ska skapa en lösning för dokumenthantering och den andra skapar en lösning för trådlös inloggning för kursdeltagare och tillfälliga besökare.

Nytt jobb!

2010-08-12 i Arbete

I måndags 9:e augusti började jag nytt jobb inom YH och L4U på utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun.

Elevers hemsidor

2010-06-02 i Småföretagande A, Webbdesign, Webbutveckling

Det är många elever som gör hemsidor, både ensamma och i grupp. Webbsidor görs på flera olika kurser, t.ex. webbdesign, webbutveckling, småföretagande A osv.

Här nedan ser du några olika hemsidor som mina elever har gjort inom olika områden den senaste tiden:

Vad kan man lära sig?

2010-05-31 i Skola

Så här i slutet av ett läsår finns det anledning att anlägga ett vidare perspektiv på verksamheten i skolan.

Min uppgift i skolan är att vara lärare. Vad är det för något som jag förmedlar?

Åren går och jag har nu arbetat som lärare/utbildare i ungefär 20 år (varav de senaste tre åren inom kommunal gymnasieskola och de andra 17 som lärare inom privat näringsverksamhet). Allteftersom mina egna kunskaper har ökat och jag fått egen livserfarenhet , så har mitt sätt att undervisa förändrats.

Från att i början av min lärargärning ha betraktat mig själv som en ren kunskapsförmedlare, så ser jag nu mera att min viktigaste uppgift är att förmedla livsvisdom. Detta låter säkert pretentiöst, men jag tror det är mycket bättre för eleverna att få fördjupade insikter om saker som verkligen betyder något, än att få ytliga kunskaper som de bara med relativt stor tur kan tänkas få användning för.

Vad är då livsvisdom? Jag tror det är en förmåga att förstå sig själv och andra, att ha en förståelse för sina egna och andras drivkrafter och även ha metoder för att hantera situationer man som människa stöter på här i livet. I många kulturer världen över och historien igenom har liknande tankegångar ansetts vara nycklarna till ett bra liv och sann visdom; i det gamla greklands Delfitempel stod skrivet ”Gnothi seuton” (känn dig själv); i indien säger man ”Tat twam asi” (”Du är det”) och menar att man genom att förstå sig själv både kan formulera livets fråga och svara på den.

Vet elever alltid vad det är man lär dom? Nej, kan jag svara på den frågan. Det är väldigt många vuxna som inte heller vet det.

I mycket av det dagliga arbetet i skolan finns det en form som döljer innehållet. Jag menar med detta att  i skolan kan det ofta synbarligen vara viktigast med mätbara kunskaper, men jag och många andra  arbetar ofta med andra kvaliteter: förmågan att samarbeta, tro på sig själv, arbeta kreativt, våga göra fel, vara tillåtande, experimentell och prövande i sitt förhållningssätt. I mycket av mitt arbete med exempelvis ”uppdrag” för eleverna, eller studiebesök, externa föreläsare, laborativa lektioner, elevprojekt osv, är det viktigaste det man lär sig på vägen, det viktiga står ofta inte att finna vid vägens mål.

För många år sedan sa en professor ungefär att: ”För att bli professor behövde jag kunna en massa saker utantill, nu när jag är professor behöver jag bara veta var jag hittar kunskapen.” I det ”informationssamhälle” vi lever i dag tror jag detta är viktigare än någonsin.

När jag själv gick i skolan fick jag lära mig att Mount Everest var 8 848 meter över havet. Det är inte sant längre; nya mätmetoder visar en annan sanning (och kanske gör klimatet att havet nu stiger?).

Om vi i skolan bara fixerar på mätbara ”kunskaper” och lär eleverna att det viktigaste är att svara ”rätt” på lärarnas frågor, så tror jag att vi illa förbereder dom för ett utvecklande och fruktbart liv, som berikar både dom själva och samhället i stort.

Vår uppgift bör vara att ge varje individ möjligheter att efter sina egna förutsättningar utveckla sina egna talanger och ”hitta sig själv”.

Laborativa kurser är annorlunda

2010-05-26 i Organisation och ledarskap

I förrgår hörde jag två lärarkollegor samtala om tjänstetillsättningar och kurser. De pratade om att kurser som var ”laborativa” kräver betydligt mer resurser (tid och möda) från lärarens sida, och därför måste denna sorts kurser räknas läraren tillgodo på ett annat sätt än rent teoretiska kurser.

Låter mycket bra om det kan bli på det sättet.

Mina egna kurser försöker jag alltid göra ”laborativa” på det viset att eleverna får göra saker i verkligheten, eller åtminstone så nära verkliga situationer vi kan komma.

Det uppskattas av eleverna att vi inte sitter med näsan i böcker. De tycker det är bra att jag inte står och docerar vid tavlan en hel lektion och ger dom läxor att läsa. Vi GÖR saker och lär oss på det viset.

I går satt jag i betygsamtal med elever på kursen ”Organisation och ledarskap” och jag förstod att det faktum att jag bjudit in personer från samhällslivet och att vi sökt oss utanför skolan med studiebesök har mycket gynnsamt påverkat elevernas förståelse och vidgat deras perspektiv på tillvaron.

Att jobba på det ”laborativa sättet” som jag gjort i denna kursen är dock inte gratis; det kräver av mig mycket extra tid och kreativa lösningar för att det ska passa in i kursplaner och scheman.

Tänk om det kunde bli på det viset med beräkningarna av kurserna att de laborativa värderas högre vad gäller resurstilldelning, jag kan bara hoppas och önska.

Qorqeli – en skicklig elev

2010-05-11 i Blandat

På morgondagens ungdomsmässa ”SÅ KLART JAG KAN” visar många begåvade, skickliga och glada elever upp vad de kan, vill och vågar.

Många andra elever är INTE med och en av dom är Qorqeli som går i årkurs 1 på TEAM på Westerlundska. Qorqeli (han heter egentligen Victor Martola) visar sina animerade filmer på YouTube.


Kolla fler av Victors filmer här.

css.php
Hoppa till verktygsfältet