En god idé föds sällan ensam

Möte igår med representanter för många olika samhällsgrupper för att diskutera en ny webbsida som kan stödja samverkan mellan lokalt näringsliv, skola/ungdomar, “vanliga” medborgare samt kommunen och andra myndigheter. Många goda tankar, föresatser, förslag och idéer kom fram. Roligt att det är så mycket som planeras och sätts i gång vad gäller hemsidor/portaler just nu. […]

’Stay Away From Chuck’ det 1000:e laget

‘Don’t Fuck With Chuck‘ ville laget heta från början, men det fick de ändra på när Webbstjärnan och Skolledningen sagt sitt. ‘Stay Away From Chuck‘ blev då valet, ett lagnamn utan svordomar. Att  laget nu blev uppmärksammade även för att de var det 1000:e laget var lite roligare! Webbstjärnan ville ha en telefonintervju med laget, och […]

Hoppa till verktygsfältet