Archive for februari, 2010

Hur lockar man fram kreativitet?

onsdag, februari 17th, 2010

Hur lockar man fram kreativitet? Det är ämnet för en föreläsning av Dan Pink, fd talskrivare åt Al Gore.

Dan pratar om hur yttre motivation (pengar, bonus, “piskor och morötter”) fungerar bra för att stimulera en ökning av mekaniskt arbete, men fungerar mycket sämre på kognitivt, kreativt arbete där istället det som funkar bäst är inre motivation (uppfinnarlusta, tankeglädje och tillfredsställelse över att lösa problem).

[ted id=618]

Dan Pink on the surprising science of motivation

Förlora kontrollen, vinn engagemang

fredag, februari 12th, 2010

Tommy Sundström på sajten Användbart skriver:

“Social media innebär att förlora kontrollen – men att vinna engagemang. Alexis Ohanian på TED om hur en omröstning för att ge en val ett namn inte alls följde arrangörens plan, men ändå blev väldigt lyckad.”

[Via Användbart]

Jag bidrar nu med Gymnasie.info – en social media-sajt (Community) där medlemmarna kan umgås och skriva bloggar. Lite som Facebook, men med fokus på egna bloggar, i WordPress. Sajten är baserad på WordPress MultiUser tillsammans med tillägget Buddypress.

Enköpings framtid

lördag, februari 6th, 2010

Enköping behandlas nu KÖP, Kommuntäckande ÖversiktsPlan. Det är en plan som ska ligga till grund för kommunens utveckling fram till 2030. Det är självklart mycket viktigt att ungdomar blir engagerade i detta planeringsarbete. En viktig uppgift för oss vuxna är att de yngre ges möjlighet att komma med förslag, idéer, önskningar och synpunkter. Därför har jag gett mina elever möjlighet till detta inom ramen för en kurs som heter Teknik, Människa, Samhälle, som samtliga elever i årskurs två läser.

Min förberedelsetid har tyvärr varit väldigt kort och därför var det bara en liten del av eleverna som med kort varsel ville välja bort de grupparbeten de redan sedan tidig höst riktat in sig på.  Jag ville ändå att fler elever skulle ta sig an uppgiften, så vad göra? Jag hade redan träffat en av kommunens samhällsplanerare, Heidi Pintamo-Kenttälä, och i samtal med henne förstod jag att hon både kunde och ville göra en stark insats som pedagog. Igår besökte Heidi därför en lektion i kursen Teknik, Människa, Samhälle. Heidi är en av de personer inom kommunen som är mest involverad i KÖP och hon hade verkligen förmågan att skänka mina elever ovärderliga insikter.

Heidi angav en ledig och avslappnad ton och genom bilder och berättelser gav hon en bra bild av KÖPs betydelse och konkreta exempel på hur den kan påverka ungdomarna. Med hjälp av suggestiva övningar och fantasifulla berättelser fångades elevernas intresse och engagemang.

Syftet med min inbjudan blev uppfyllt! Vi lyckades att förmå flera elever att intressera sig för att bidra till KÖP!

Det ska bli väldigt intressant att följa deras arbete och se resultatet, som vi på något sätt ska delge kommunen också, såklart!

PS Att jämföra olika kommuner är intressant. Lund i Skåne arbetar nu också med en framtidsplan och här är Lunds kommuns hemsida Översiktsplan 2010, ÖP2010. Tidningen Sydsvenskan skriver lite grand om det här: “Lunds framtid ställs ut“.

Vems är framtiden?

måndag, februari 1st, 2010

Ena-Håbo tidningen har ett reportage om framtidsplaneringen i Bålsta kommun.

Bålstas framtid - var är ungdomarna?

Bålstas framtid – var är ungdomarna?

Det slår mig genast att det mest är äldre personer i bilden. Tyvärr är detta något ganska vanligt, tror jag, att när frågor som i högsta grad rör de unga ska beslutas så är det de äldre som planerar och bestämmer.

“Men,” protesterar kanske någon i den äldre generationen, “det är så svårt att få de unga intresserade och att delta”. Ja, kanske det, men det är vi äldre som måste ansvara för att ungdomarna ser framtiden som något meningsfullt och något som är värt att engagera sig i. Om de blir motiverade så kommer de också att delta och det är vårt ansvar att motivera. Det ansvaret sträcker sig till att vi måste se över formerna för hur vi deltar, kommunicerar och hur besluten om framtiden tas.

När jag ser mig omkring så deltar de unga aktivt i många frågor, men de gör det inte genom att bänka sig på sammanträden eller möten, som på bilden ovan, de gör det genom att sätta sig framför en dator. Där sker deltagandet, kommunikationen och besluten i framtiden. När kommer framtiden till oss?