Posts Tagged ‘demokrati’

Vision 2030 Enköpings kommun

måndag, maj 10th, 2010

I onsdags skyndade jag vidare från Sture Nordhs föreläsning till Vision 2030. Nu ska Enköpings invånare bestämma hur kommunens framtida utvecklingen ska se ut.

Det är Enköpings kommuns ledning, politiker såväl som tjänstepersoner, som söker svar på frågor som:

  • Vilka är framtidens frågor?
  • Vad ska vi fokusera på?
  • Vad vill vi att Enköping ska präglas av om tjugo år?

Vi var ett tjugofemtal (?) deltagare som i vänlig, ledig och tillåtande anda samlades för att delta i en Work shop med Open spaces-teknik. Det ska bli kul att se det samlade resultatet av kvällen.

Det är extra roligt eftersom jag med två skolklasser har haft möjlighet att diskutera visioner för framtidens Enköping och de har också lämnat in sina egna förslag, tankar och idéer till kommunens utvecklingschef. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Wiklund, har glädjande nog fått se en del av elevernas förslag och har för mig berättat hur spännande och roligt det var. Det är jätteskoj med den här sortens respons och jag har återgett detta för eleverna som tyckte det var skoj och roligt att deras idéer uppmärksammas 🙂

Mycket intressant, spännande och roligt!

Möte med Anna Wiklund och Helena Proos

måndag, maj 10th, 2010

För ett par veckor sedan fick eleverna i kursen ”Organisation och företagande” tillfälle att möta Anna Wiklund, ordförande i kommunstyrelsen och finanskommunalråd, samt Helena Proos (S) oppositionsråd.

Syftet med besöket var att förstå hur lokal demokrati och administration fungerar. Att eleverna skulle få se och erfara hur det ser ut i kommunhuset och även i möjligaste mån få lite insikter om kommunalt demokratiskt arbete.

Vi hade med oss några frågeställningar:

  • Hur kan vi stärka demokratin i dessa tider av globalisering, tynande partiorganisationer och tyngdpunktsförskjutning från traditionella medier till Internet?
  • Hur tar politiker beslut, och hur mobiliserar man stöd för viktiga frågor?
  • Hur kan vi skapa lärprocesser som gör att ungdomar tar över det ansvar som idag vilar på de äldre generationerna?

Varje elev hade också innan mötet formulerat tre egna frågor att vid tillfälle ställa till våra folkvalda.

Mötet förlöpte väl; vi blev glatt emottagna och kände oss varmt välkomnade.

Inledningsvis förtydligade jag för alla att mötets syfte var att förstå politiskt och demokratiskt arbete och att syftet inte var att ta del av olika politiska ståndpunkter eller debattera.  Politikerna höll sig i det avseendet på mattan, precis som eleverna, även om det naturligtvs är svårt att undvika att formulera politiska frågor vid ett sådant här tillfälle.

Eleverna var väldigt nöjda med besöket, inte minst med en trevlig fikapaus med Anna och Helena som också de tyckte att det var trevligt och värdefullt med besök från gymnasieskolan Westerlundska.

Detta gör vi gärna om!

Länk till presentation av Enköpings kommunal- och oppositionsråd.