Posts Tagged ‘spam’

Bottar – begränsning av registrering till vissa domäner

söndag, januari 2nd, 2011

Pga stadigt ökande antal bottar på denna sidan har jag nu begränsat möjligheterna för användarregistrering till att emanera enbart från domänerna

  • hotmail.com
  • live.se
  • live.com
  • hotmail.se
  • gmail.com
  • enkoping.se

Synpunkter på det?