Posts Tagged ‘Helena Proos’

Sture Nordh om framtidens jobb

måndag, maj 10th, 2010

I onsdags kväll var jag på en föreläsning som Sture Nordh gav om ”Framtidens jobb”.

Det var intressant att ta del av Stures analys samt delta i samtalet och ställa frågor.

Förhoppningsvis kommer detta eleverna till godo i mitt arbete som lärare på Westerlundska gymnasiet.

Inbjudan kom från Helena Proos, tack för den!

Möte med Anna Wiklund och Helena Proos

måndag, maj 10th, 2010

För ett par veckor sedan fick eleverna i kursen ”Organisation och företagande” tillfälle att möta Anna Wiklund, ordförande i kommunstyrelsen och finanskommunalråd, samt Helena Proos (S) oppositionsråd.

Syftet med besöket var att förstå hur lokal demokrati och administration fungerar. Att eleverna skulle få se och erfara hur det ser ut i kommunhuset och även i möjligaste mån få lite insikter om kommunalt demokratiskt arbete.

Vi hade med oss några frågeställningar:

  • Hur kan vi stärka demokratin i dessa tider av globalisering, tynande partiorganisationer och tyngdpunktsförskjutning från traditionella medier till Internet?
  • Hur tar politiker beslut, och hur mobiliserar man stöd för viktiga frågor?
  • Hur kan vi skapa lärprocesser som gör att ungdomar tar över det ansvar som idag vilar på de äldre generationerna?

Varje elev hade också innan mötet formulerat tre egna frågor att vid tillfälle ställa till våra folkvalda.

Mötet förlöpte väl; vi blev glatt emottagna och kände oss varmt välkomnade.

Inledningsvis förtydligade jag för alla att mötets syfte var att förstå politiskt och demokratiskt arbete och att syftet inte var att ta del av olika politiska ståndpunkter eller debattera.  Politikerna höll sig i det avseendet på mattan, precis som eleverna, även om det naturligtvs är svårt att undvika att formulera politiska frågor vid ett sådant här tillfälle.

Eleverna var väldigt nöjda med besöket, inte minst med en trevlig fikapaus med Anna och Helena som också de tyckte att det var trevligt och värdefullt med besök från gymnasieskolan Westerlundska.

Detta gör vi gärna om!

Länk till presentation av Enköpings kommunal- och oppositionsråd.