Posts Tagged ‘fysisk träning’

Utveckla kropp och sinne

måndag, juni 6th, 2011

Ungdomar får allt sämre kondition. En pågående studie i Leipzig visar också att regelbunden träning i skolan minskar kända riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Det blir allt tydligare att fysisk träning inte är bra bara för kroppen utan även för hjärnans funktioner och att även hjärnan är ett organ som under hela människans liv utvecklas, ombildas och skapar nya hjärnceller och förbindelser, samt förhindrar negativa processer orsakade av sjukdom och ålder.

Illustrator: Louis Glanzman (Public Domain: zorger.com)

Illustrator: Louis Glanzman (Public Domain: zorger.com)

Det förekommer förslag på att införa obligatorisk fysisk träning av det slag som var vanligt i svenska skolor fram till 60-talet. Att både hjärngympa och vanlig fysisk träning är alldeles fantastiskt bra för individens livskvalitet och även för samhället i stort, är tillräckliga skäl för att införa mycket mer fysisk träning och undervisning i skolorna.