Du går nu igenom arkiven för Blandat.

Enköpings framtid

2010-02-06 i Blandat

Enköping behandlas nu KÖP, Kommuntäckande ÖversiktsPlan. Det är en plan som ska ligga till grund för kommunens utveckling fram till 2030. Det är självklart mycket viktigt att ungdomar blir engagerade i detta planeringsarbete. En viktig uppgift för oss vuxna är att de yngre ges möjlighet att komma med förslag, idéer, önskningar och synpunkter. Därför har jag gett mina elever möjlighet till detta inom ramen för en kurs som heter Teknik, Människa, Samhälle, som samtliga elever i årskurs två läser.

Min förberedelsetid har tyvärr varit väldigt kort och därför var det bara en liten del av eleverna som med kort varsel ville välja bort de grupparbeten de redan sedan tidig höst riktat in sig på.  Jag ville ändå att fler elever skulle ta sig an uppgiften, så vad göra? Jag hade redan träffat en av kommunens samhällsplanerare, Heidi Pintamo-Kenttälä, och i samtal med henne förstod jag att hon både kunde och ville göra en stark insats som pedagog. Igår besökte Heidi därför en lektion i kursen Teknik, Människa, Samhälle. Heidi är en av de personer inom kommunen som är mest involverad i KÖP och hon hade verkligen förmågan att skänka mina elever ovärderliga insikter.

Heidi angav en ledig och avslappnad ton och genom bilder och berättelser gav hon en bra bild av KÖPs betydelse och konkreta exempel på hur den kan påverka ungdomarna. Med hjälp av suggestiva övningar och fantasifulla berättelser fångades elevernas intresse och engagemang.

Syftet med min inbjudan blev uppfyllt! Vi lyckades att förmå flera elever att intressera sig för att bidra till KÖP!

Det ska bli väldigt intressant att följa deras arbete och se resultatet, som vi på något sätt ska delge kommunen också, såklart!

PS Att jämföra olika kommuner är intressant. Lund i Skåne arbetar nu också med en framtidsplan och här är Lunds kommuns hemsida Översiktsplan 2010, ÖP2010. Tidningen Sydsvenskan skriver lite grand om det här: “Lunds framtid ställs ut“.

Vems är framtiden?

2010-02-01 i Blandat

Ena-Håbo tidningen har ett reportage om framtidsplaneringen i Bålsta kommun.

Bålstas framtid - var är ungdomarna?

Bålstas framtid – var är ungdomarna?

Det slår mig genast att det mest är äldre personer i bilden. Tyvärr är detta något ganska vanligt, tror jag, att när frågor som i högsta grad rör de unga ska beslutas så är det de äldre som planerar och bestämmer.

“Men,” protesterar kanske någon i den äldre generationen, “det är så svårt att få de unga intresserade och att delta”. Ja, kanske det, men det är vi äldre som måste ansvara för att ungdomarna ser framtiden som något meningsfullt och något som är värt att engagera sig i. Om de blir motiverade så kommer de också att delta och det är vårt ansvar att motivera. Det ansvaret sträcker sig till att vi måste se över formerna för hur vi deltar, kommunicerar och hur besluten om framtiden tas.

När jag ser mig omkring så deltar de unga aktivt i många frågor, men de gör det inte genom att bänka sig på sammanträden eller möten, som på bilden ovan, de gör det genom att sätta sig framför en dator. Där sker deltagandet, kommunikationen och besluten i framtiden. När kommer framtiden till oss?

Project Thailand

2010-01-25 i Blandat

En projektgrupp bestående av fyra elever på TEAM (fd Teknikprogrammet) har skaffat sig själva ett enastående projekt: Läs om deras arbete på Project Thailand.

Projektarbetets medlemmar

Bilden är från projektets hemsida.

ENWIS möte i fredags

2010-01-25 i Blandat

Det var nytt ENWIS-möte i fredags och det var som vanligt intressant och inspirerande. Antalet deltagare var rekordhögt och det bidrog till mängden kreativa infall.

Framförallt vill jag personligen prioritera utveckling av IT och tillhörande infrastruktur, t.ex. trådlösa nätverk, webbplatser, mobila gränssnitt. Allt i syfte att möjliggöra för ungdomar i Enköping att kommunicera, skapa nätverk, utveckla tankar och tänka!

Jag erbjöd därför i all blygsamhet mina tjänster och denna webbplats (eleverna.se) som redskap i arbetet med att utveckla och förädla Enköping.

Hoppas att mognaden och modet är tillräckligt stort inom ENWIS att man förstår vilka fördelar en gemensam satsning inom undervisning på exempelvis Moodle medför.

Störst gensvar fick jag emellertid när jag beklagade mig över hur det fungerar med finansiering av skolresor medelst bullbak:

  1. Först bakar man bullar och står i.
  2. Sedan står man på torget och säljer.
  3. Ibland får man själv köpa bullarna och ha frysen full.

Varför kan man inte bara skänka pengarna direkt!?

Varför ska eleverna driva UF-företag?

2010-01-19 i Blandat

Om alla elever bestämmer sig för att driva UF-företag så slipper vi lärare spela in så här pinsamma musikvideos!

Moodle är konstruktivistiskt

2010-01-07 i Blandat

Moodle (ett Learning Management System, som jag använder) är konstruktivistiskt, vilket gör mig glad, då jag försöker vara konstruktiv :-)

Via Infontology hittar jag en artikel som beskriver hur själva designen av ett LMS påverkar pedagogiken: “Insidious pedagogy: How course management systems impact teaching.”

Många pedagoger är tyvärr inte så vana webanvändare, vilket leder till att de på webben ofta anammar en instruktivistisk pedagogik. Detta är ofta oberoende av hur de normalt sett undervisar. De flesta LMS är designade på sätt som tyvärr inte tar till vara och utnyttjar alla interaktiva funktioner som Internet medger.

Exempelvis begränsar LMS som Blackboard och WebCT ofta ovana lärare till att använda nätet som en lagringsplats för filer, ofta utan att de ens förmår skapa en HTML-sida av textmaterialet de vill förmedlea utan nöjer sig med att lägga upp exempelvis dokument skapade i Word eller liknande. Utan ett bra verktyg blir den webbaserade pedagogiken ofta bara en förmedling av data och det förekommer då ingen rekursiv behandling av information och ingen kommunikativ process. Kort sagt: det blir ingen interaktivitet!

“Thus it should be no surprise that one survey of over 2,300 college instructors showed that while many use e–mail and some use discussion forums or plagiarism–check applications, none were communicating with students via current Web technologies such as video or audio chat, and only a few were experimenting with blogs for classes (Jones and Johnson–Yale, 2005).”

Ett sådant arbetssätt utnyttjar inte mediets möjligheter, men tyvärr är många LMS, såsom Blackboard och WebCT, designade att få pedagogen att snabbt komma igång och använda systemet utan att de drabbas av mental utmattning till följd av för mycket information och då blir det de mest rudimentära funktionerna som kommer i första hand.

“These users were trying to reduce their cognitive load by limiting their use of the software, while Web experts were able to keep their goal in mind easily while searching more deeply. Expert users contextualize their resources fluidly and organize materials effectively, while novices just upload and share files, hoping students will find them (Reanut, et al., 2006).”

Ett vanligt arbetssätt när man konstruerar en kurs är att ta fram en kursplan. På grund- och gymnasieskolor är man också ofta benägen att tänka i terminer eller läsår. Moodle är designat så att det i jämförelse med andra verktyg är väldigt lätt att ta till sig just detta arbetssätt och konstruera kursplaner som knyter an till veckoplaner, dvs är tidsbundna, eller lärplaner, som är målbundna.

“Only the Moodle system provides a default setup that looks like a calendar-style syllabus.”

En annan stor fördel med Moodle är dess renskalade gränssnitt där allt är lika enkelt att välja men inte överlastar vyn, en designfilosofi som artikelförfattaren Lisa M. Lane kallar “Opt-in” och fortsätter:

“Thus there is less of an implication that presentation is key, and more of an implication that interactivity is important. In an Opt–In environment, the instructor makes choices about context on a macro level, and choices about features and tools on a micro level. This makes it possible to explore pedagogical options more freely.”

I mina drömmar ser jag ett större utnyttjande av Internets alla möjligheter för att kommunicera, delta, ta del av och att påverka. Ett utökat användande av Moodle och liknande verktyg ser jag som medel att förverkliga sådana drömmar. Jag jobbar på det.

En god idé föds sällan ensam

2009-12-11 i Blandat

Möte igår med representanter för många olika samhällsgrupper för att diskutera en ny webbsida som kan stödja samverkan mellan lokalt näringsliv, skola/ungdomar, “vanliga” medborgare samt kommunen och andra myndigheter. Många goda tankar, föresatser, förslag och idéer kom fram.

Roligt att det är så mycket som planeras och sätts i gång vad gäller hemsidor/portaler just nu. Deltar i samtal i flera olika grupperingar som pratar hemsidor som på något sätt ska sammanföra olika delar av samhället med varandra. En god idé föds sällan ensam!

’Stay Away From Chuck’ det 1000:e laget

2009-12-07 i Blandat

Don’t Fuck With Chuck‘ ville laget heta från början, men det fick de ändra på när Webbstjärnan och Skolledningen sagt sitt. ‘Stay Away From Chuck‘ blev då valet, ett lagnamn utan svordomar. Att  laget nu blev uppmärksammade även för att de var det 1000:e laget var lite roligare!

Webbstjärnan ville ha en telefonintervju med laget, och all publicitet är bra publicitet så jag föreslog en filmad intervju — det är ju mer läckert helt enkelt. Då visste jag inte att det var så bråttom! I all hast fick jag tag i en filmkamera och hittade killarna i laget och en elev som ville intervjua i korridoren precis när de skulle in på mattelektion. Vi fick 10 minuter förberedelse och inspelning, inte mer.

Kul att killarna är så målinriktade och seriösa med sitt tävlingsbidrag, det kan bero på att frågorna från Webbstjärnan var ganska ledande om just det här med tävlingen. Själva tävlingen brukar jag tona ner när jag pratar med eleverna, det viktiga är att delta — då vinner man nämligen gratis domännamn och webbhotell under ett år och det är viktigt för eleverna att få prova på att arbeta mot ett riktigt kommersiellt webhotell — tack till Loopia och Wopsa. De olika lagen jobbar ofta inte för att vinna någon tävling utan istället för att testa hemsidor inom en rad olika intresseområden (som eleverna väljer själva) och för att göra hemsidor åt UF-företag.

UPPDATERING! Nu har webbstjärnan uppdaterat sin blogg och lagt in intervjun :-)

Möte med ENWIS igår

2009-11-10 i Blandat

Igår var jag på ”öppet möte” med den ekonomiska föreningen ENWIS. ”Öppet möte” innebär att vem som helst är välkommen och en sådan chans ville jag inte missa.

ENWIS är Enköpings Näringsliv och Westerlundska i Samverkan. Såvitt mig bekant är detta den enda liknande föreningen i Sverige och enligt min ödmjuka åsikt är det ett mycket intressant initiativ som ger goda resultat med ganska små medel. Kul var det också. Alla som vill är välkomna på nästa öppna möte – kom Du också!

Kanske blir det snart undertecknad som tillsammans med ett par styrelsemedlemmar fixar till en ny hemsida åt ENWIS, för styrelsen tycker att den nuvarande behöver en liten uppfräschning.

Nu visar jag wordpress för mina elever

2009-11-09 i Blandat

Idag fick vi problem med den planerade utvecklingen av lektionen.

Istället väljer jag då, att visa olika CMS’er för mina kära elever

css.php
Hoppa till verktygsfältet