Archive for maj, 2010

Vad kan man lära sig?

måndag, maj 31st, 2010

Så här i slutet av ett läsår finns det anledning att anlägga ett vidare perspektiv på verksamheten i skolan.

Min uppgift i skolan är att vara lärare. Vad är det för något som jag förmedlar?

Åren går och jag har nu arbetat som lärare/utbildare i ungefär 20 år (varav de senaste tre åren inom kommunal gymnasieskola och de andra 17 som lärare inom privat näringsverksamhet). Allteftersom mina egna kunskaper har ökat och jag fått egen livserfarenhet , så har mitt sätt att undervisa förändrats.

Från att i början av min lärargärning ha betraktat mig själv som en ren kunskapsförmedlare, så ser jag nu mera att min viktigaste uppgift är att förmedla livsvisdom. Detta låter säkert pretentiöst, men jag tror det är mycket bättre för eleverna att få fördjupade insikter om saker som verkligen betyder något, än att få ytliga kunskaper som de bara med relativt stor tur kan tänkas få användning för.

Vad är då livsvisdom? Jag tror det är en förmåga att förstå sig själv och andra, att ha en förståelse för sina egna och andras drivkrafter och även ha metoder för att hantera situationer man som människa stöter på här i livet. I många kulturer världen över och historien igenom har liknande tankegångar ansetts vara nycklarna till ett bra liv och sann visdom; i det gamla greklands Delfitempel stod skrivet ”Gnothi seuton” (känn dig själv); i indien säger man ”Tat twam asi” (”Du är det”) och menar att man genom att förstå sig själv både kan formulera livets fråga och svara på den.

Vet elever alltid vad det är man lär dom? Nej, kan jag svara på den frågan. Det är väldigt många vuxna som inte heller vet det.

I mycket av det dagliga arbetet i skolan finns det en form som döljer innehållet. Jag menar med detta att  i skolan kan det ofta synbarligen vara viktigast med mätbara kunskaper, men jag och många andra  arbetar ofta med andra kvaliteter: förmågan att samarbeta, tro på sig själv, arbeta kreativt, våga göra fel, vara tillåtande, experimentell och prövande i sitt förhållningssätt. I mycket av mitt arbete med exempelvis ”uppdrag” för eleverna, eller studiebesök, externa föreläsare, laborativa lektioner, elevprojekt osv, är det viktigaste det man lär sig på vägen, det viktiga står ofta inte att finna vid vägens mål.

För många år sedan sa en professor ungefär att: ”För att bli professor behövde jag kunna en massa saker utantill, nu när jag är professor behöver jag bara veta var jag hittar kunskapen.” I det ”informationssamhälle” vi lever i dag tror jag detta är viktigare än någonsin.

När jag själv gick i skolan fick jag lära mig att Mount Everest var 8 848 meter över havet. Det är inte sant längre; nya mätmetoder visar en annan sanning (och kanske gör klimatet att havet nu stiger?).

Om vi i skolan bara fixerar på mätbara ”kunskaper” och lär eleverna att det viktigaste är att svara ”rätt” på lärarnas frågor, så tror jag att vi illa förbereder dom för ett utvecklande och fruktbart liv, som berikar både dom själva och samhället i stort.

Vår uppgift bör vara att ge varje individ möjligheter att efter sina egna förutsättningar utveckla sina egna talanger och ”hitta sig själv”.

Laborativa kurser är annorlunda

onsdag, maj 26th, 2010

I förrgår hörde jag två lärarkollegor samtala om tjänstetillsättningar och kurser. De pratade om att kurser som var ”laborativa” kräver betydligt mer resurser (tid och möda) från lärarens sida, och därför måste denna sorts kurser räknas läraren tillgodo på ett annat sätt än rent teoretiska kurser.

Låter mycket bra om det kan bli på det sättet.

Mina egna kurser försöker jag alltid göra ”laborativa” på det viset att eleverna får göra saker i verkligheten, eller åtminstone så nära verkliga situationer vi kan komma.

Det uppskattas av eleverna att vi inte sitter med näsan i böcker. De tycker det är bra att jag inte står och docerar vid tavlan en hel lektion och ger dom läxor att läsa. Vi GÖR saker och lär oss på det viset.

I går satt jag i betygsamtal med elever på kursen ”Organisation och ledarskap” och jag förstod att det faktum att jag bjudit in personer från samhällslivet och att vi sökt oss utanför skolan med studiebesök har mycket gynnsamt påverkat elevernas förståelse och vidgat deras perspektiv på tillvaron.

Att jobba på det ”laborativa sättet” som jag gjort i denna kursen är dock inte gratis; det kräver av mig mycket extra tid och kreativa lösningar för att det ska passa in i kursplaner och scheman.

Tänk om det kunde bli på det viset med beräkningarna av kurserna att de laborativa värderas högre vad gäller resurstilldelning, jag kan bara hoppas och önska.

Qorqeli – en skicklig elev

tisdag, maj 11th, 2010

På morgondagens ungdomsmässa ”SÅ KLART JAG KAN” visar många begåvade, skickliga och glada elever upp vad de kan, vill och vågar.

Många andra elever är INTE med och en av dom är Qorqeli som går i årkurs 1 på TEAM på Westerlundska. Qorqeli (han heter egentligen Victor Martola) visar sina animerade filmer på YouTube.


Kolla fler av Victors filmer här.

Vision 2030 Enköpings kommun

måndag, maj 10th, 2010

I onsdags skyndade jag vidare från Sture Nordhs föreläsning till Vision 2030. Nu ska Enköpings invånare bestämma hur kommunens framtida utvecklingen ska se ut.

Det är Enköpings kommuns ledning, politiker såväl som tjänstepersoner, som söker svar på frågor som:

  • Vilka är framtidens frågor?
  • Vad ska vi fokusera på?
  • Vad vill vi att Enköping ska präglas av om tjugo år?

Vi var ett tjugofemtal (?) deltagare som i vänlig, ledig och tillåtande anda samlades för att delta i en Work shop med Open spaces-teknik. Det ska bli kul att se det samlade resultatet av kvällen.

Det är extra roligt eftersom jag med två skolklasser har haft möjlighet att diskutera visioner för framtidens Enköping och de har också lämnat in sina egna förslag, tankar och idéer till kommunens utvecklingschef. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Wiklund, har glädjande nog fått se en del av elevernas förslag och har för mig berättat hur spännande och roligt det var. Det är jätteskoj med den här sortens respons och jag har återgett detta för eleverna som tyckte det var skoj och roligt att deras idéer uppmärksammas 🙂

Mycket intressant, spännande och roligt!

Sture Nordh om framtidens jobb

måndag, maj 10th, 2010

I onsdags kväll var jag på en föreläsning som Sture Nordh gav om ”Framtidens jobb”.

Det var intressant att ta del av Stures analys samt delta i samtalet och ställa frågor.

Förhoppningsvis kommer detta eleverna till godo i mitt arbete som lärare på Westerlundska gymnasiet.

Inbjudan kom från Helena Proos, tack för den!

Möte med Anna Wiklund och Helena Proos

måndag, maj 10th, 2010

För ett par veckor sedan fick eleverna i kursen ”Organisation och företagande” tillfälle att möta Anna Wiklund, ordförande i kommunstyrelsen och finanskommunalråd, samt Helena Proos (S) oppositionsråd.

Syftet med besöket var att förstå hur lokal demokrati och administration fungerar. Att eleverna skulle få se och erfara hur det ser ut i kommunhuset och även i möjligaste mån få lite insikter om kommunalt demokratiskt arbete.

Vi hade med oss några frågeställningar:

  • Hur kan vi stärka demokratin i dessa tider av globalisering, tynande partiorganisationer och tyngdpunktsförskjutning från traditionella medier till Internet?
  • Hur tar politiker beslut, och hur mobiliserar man stöd för viktiga frågor?
  • Hur kan vi skapa lärprocesser som gör att ungdomar tar över det ansvar som idag vilar på de äldre generationerna?

Varje elev hade också innan mötet formulerat tre egna frågor att vid tillfälle ställa till våra folkvalda.

Mötet förlöpte väl; vi blev glatt emottagna och kände oss varmt välkomnade.

Inledningsvis förtydligade jag för alla att mötets syfte var att förstå politiskt och demokratiskt arbete och att syftet inte var att ta del av olika politiska ståndpunkter eller debattera.  Politikerna höll sig i det avseendet på mattan, precis som eleverna, även om det naturligtvs är svårt att undvika att formulera politiska frågor vid ett sådant här tillfälle.

Eleverna var väldigt nöjda med besöket, inte minst med en trevlig fikapaus med Anna och Helena som också de tyckte att det var trevligt och värdefullt med besök från gymnasieskolan Westerlundska.

Detta gör vi gärna om!

Länk till presentation av Enköpings kommunal- och oppositionsråd.

Projektarbete i Milano

fredag, maj 7th, 2010

Close and Distant, Milano.
När och Fjärran, kan man säga.

Projektarbete av elever på Westerlundska gymnasiet i Enköping.

Mycket nöje!

Close and Distant. Milan

Hela filmen är cirka en halvtimme!