Archive for the ‘Organisation och ledarskap’ Category

Laborativa kurser är annorlunda

onsdag, maj 26th, 2010

I förrgår hörde jag två lärarkollegor samtala om tjänstetillsättningar och kurser. De pratade om att kurser som var ”laborativa” kräver betydligt mer resurser (tid och möda) från lärarens sida, och därför måste denna sorts kurser räknas läraren tillgodo på ett annat sätt än rent teoretiska kurser.

Låter mycket bra om det kan bli på det sättet.

Mina egna kurser försöker jag alltid göra ”laborativa” på det viset att eleverna får göra saker i verkligheten, eller åtminstone så nära verkliga situationer vi kan komma.

Det uppskattas av eleverna att vi inte sitter med näsan i böcker. De tycker det är bra att jag inte står och docerar vid tavlan en hel lektion och ger dom läxor att läsa. Vi GÖR saker och lär oss på det viset.

I går satt jag i betygsamtal med elever på kursen ”Organisation och ledarskap” och jag förstod att det faktum att jag bjudit in personer från samhällslivet och att vi sökt oss utanför skolan med studiebesök har mycket gynnsamt påverkat elevernas förståelse och vidgat deras perspektiv på tillvaron.

Att jobba på det ”laborativa sättet” som jag gjort i denna kursen är dock inte gratis; det kräver av mig mycket extra tid och kreativa lösningar för att det ska passa in i kursplaner och scheman.

Tänk om det kunde bli på det viset med beräkningarna av kurserna att de laborativa värderas högre vad gäller resurstilldelning, jag kan bara hoppas och önska.

Möte med Anna Wiklund och Helena Proos

måndag, maj 10th, 2010

För ett par veckor sedan fick eleverna i kursen ”Organisation och företagande” tillfälle att möta Anna Wiklund, ordförande i kommunstyrelsen och finanskommunalråd, samt Helena Proos (S) oppositionsråd.

Syftet med besöket var att förstå hur lokal demokrati och administration fungerar. Att eleverna skulle få se och erfara hur det ser ut i kommunhuset och även i möjligaste mån få lite insikter om kommunalt demokratiskt arbete.

Vi hade med oss några frågeställningar:

  • Hur kan vi stärka demokratin i dessa tider av globalisering, tynande partiorganisationer och tyngdpunktsförskjutning från traditionella medier till Internet?
  • Hur tar politiker beslut, och hur mobiliserar man stöd för viktiga frågor?
  • Hur kan vi skapa lärprocesser som gör att ungdomar tar över det ansvar som idag vilar på de äldre generationerna?

Varje elev hade också innan mötet formulerat tre egna frågor att vid tillfälle ställa till våra folkvalda.

Mötet förlöpte väl; vi blev glatt emottagna och kände oss varmt välkomnade.

Inledningsvis förtydligade jag för alla att mötets syfte var att förstå politiskt och demokratiskt arbete och att syftet inte var att ta del av olika politiska ståndpunkter eller debattera.  Politikerna höll sig i det avseendet på mattan, precis som eleverna, även om det naturligtvs är svårt att undvika att formulera politiska frågor vid ett sådant här tillfälle.

Eleverna var väldigt nöjda med besöket, inte minst med en trevlig fikapaus med Anna och Helena som också de tyckte att det var trevligt och värdefullt med besök från gymnasieskolan Westerlundska.

Detta gör vi gärna om!

Länk till presentation av Enköpings kommunal- och oppositionsråd.